Hizmetlerimiz

Çevre Danışmanlığı konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firmayız.

8 Adet Çevre Görevlisi ile sizlere en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Çevre Danışmanlığı konusunda T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş firma olarak, müşterilerimizin Çevre Mevzuatı kapsamında yapmaları gereken her türlü sorumluluk konusunda danışmanlık veriyor, tüm bu süreçlerin sorunsuzca tamamlanmasını sağlıyoruz.

Hizmetlerimiz

 • Çevre Danışmanlığı alanında verdiğimiz hizmetlerimiz;
 1. Kapsam Dışı Görüş Yazılarının Alınması
 2. Çevre Mevzuatları Kapsamında Uygunsuzlukların Tespiti ve Raporlanması
 3. İl Müdürlüğü Uygunluk Yazılarının alınması
 4. Çevre İzni Geçici Faaliyet Belgesinin alınması
 5. Çevre İzni ve Lisans Belgesinin alınması
 • Çevre İzinlerinin Alınması
 1. Emisyon İzni
 2. Gürültü Kontrolü İzni
 3. Atık Su Deşarjı İzni
 4. Tehlikeli Madde Atık Su Deşarjı İzni
 5. Derin Deniz Deşarjı İzni
 • Çevre Lisanlarının Alınması
 1. Geri Kazanım Lisansı
 2. Tehlikeli Atık
 3. Tehlikesiz Atık
 4. Atık Yağ
 5. Bitkisel Atık Yağ
 6. Atık Pil ve Akümülatör
 7. Ömrünü Tamamlamış Lastik
 8. Ambalaj Atığı
 9. Bertaraf Lisansı
 10. Atık Yakma ve Birlikte Yakma
 11. Düzenli Depolama
 12. Ara Tepolama Lisansı
 13. İşletme Lisansı
 14. Tıbbi Atık Sterilizasyon
 15. Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme
 16. Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma
 17. Tanker Temizleme
 18. Hurda Metal
 19. Atık Kabul Tesisi
 20. Arındırma Lisansı
 21. PCB Arındırma
 • Yıllık İç Tetkiklerin Yapılması ve Raporlanması
 • Tesis faaliyetlerinin Çevre Kanununca değerlendirilmesi
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izlemek, mevzuatlarda belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek ve raporlamak
 • Çevre Mevzuatı kapsamında Tesis çalışanlarına bilgilendirici Çevre Eğitimlerinin verilmesi
 • Çevre Mevzuatı kapsamında Tesis çalışanlarına özendirici faaliyetlerin düzenlenmesi

Yazılım Hizmetlerimiz

 • Çevre Danışmanlık Hizmletleri Takip yazılımı
 • Atıksu Lab. yazılımı
 • Gıda Lab yazılımı
 • Atık Yönetimi yazılımı
 • Makine Bakım Takip yazılımı
Danışmanlık 0%
Lisanslama 0%
İzin Alımı 0%
Yazılım 0%