Kurumsal

Yazılım Hizmetleri 2002, Çevre Danışmanlık Hizmetleri ile 2006 yılından bu yana sektörde yer alan firmamız, hizmet verdiğimiz fimaların; çevre ile ilgili standartlarını sağlamayı ve bu kurallara uygun şekilde faaliyet göstermeyi hedef etmiştir.

Çevre Bilinci ve Hizmet Takibi ve Bilgi Yönetimi konularında sektörlere özel yazılımlar geliştirerek, hata payı, zaman kaybı, işin unutulması gibi sorunları diskalifiye etmekteyiz.

Misyonumuz:

Sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde insan sağlığını ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alan, bu bakış açısıyla idari, hukuki, mali, insani ve çevresel kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan, sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının teminatı olan saygın ve öncü bir kurum olmaktır.

Vizyonumuz:

Yaşanabilir bir çevre için çevre kirliliğine etken olan tüm kirletici faktörlerin önlenmesini ve kontrolünü sağlamaktır.

  • Hava kalitesini korumak; hava kirliliği, gürültü ve titreşimi en düşük seviyeye getirmek,

  • Küresel iklim değişikliği, ozon tabakasının incelmesi ile ilgili gerekli tedbirleri alan ve yenilenebilir enerji kaynakları başta olmak üzere, temiz enerjinin kullanıma destek olmak,

  • Yeraltı ve yerüstü sularımızı, denizlerimizi ve topraklarımızı geleceğimiz olan çocuklarımıza gönül rahatlığıyla kullanılabilecekleri şekilde bırakmak,

  • Çevreyle ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak ve kurdurmak,

  • Günün gelişen ve değişen şartlarına bilimsel olarak uyan,

  • Her türlü atığın kaynağında en aza indirilmesi sağlayarak, sınıflara ayrılması, toplanması, taşınması, geçici depolanması, geri kazanılması, yeniden kullanılması, arıtılması, enerjiye dönüştürülmesi, bertaraf edilmesi ve nihai depolanması konularında diğer ülkelere örnek teşkil etmek,

  • Uluslararası kuruluşlarla işbirliği içerisinde, Çevrenin korunması ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak; çevre standartlarını belirlemek; çevrenin korunması ile ilgili çeşitli kuruluşlar ve mahalli yönetimler arasında koordinasyonu sağlamak; kamu kurum ve kuruluşları desteklemek,

  • Yapılan çalışmaların şeffaf, hesap verilebilir, katılımcı ve çoğulcu olarak geliştirmek suretiyle hayat kalitesinin yükseltildiği, çevresel kaynakların akılcı yönetimi için çalışan saygın ve öncü bir kurum olmak.